[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.เขต 35
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรายงานการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. (ขอบคุณค่ะ) หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา
ผู้เขียน : โรงเรียนป่าซาง
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 508
Bookmark and Share


ด้วยโรงเรียนป่าซางมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง   ตามรายละเอียด  ดังนี้

                   1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                       1.1 ครูสอนวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น เดือนละ                      9,140 บาท รวมกับเงินประกันสังคม

 

                       1.2 ครูสอนวิชานาฏศิลป์  จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเริ่มต้น เดือนละ                      9,140 บาท รวมกับเงินประกันสังคม

วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร

              ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล   ตั้งแต่วันที่  12  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562   ถึงวันที่ 22  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 พ.ย. 2562
     ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 พ.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา 12 มี.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.