[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.เขต 35
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรายงานการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น. (ขอบคุณค่ะ) หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้เขียน : โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 397
Bookmark and Share


 ด้วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารมีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง   ตามรายละเอียด  ดังนี้

                   1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                       เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ    จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน

วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร

              ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ   ตั้งแต่วันที่  15 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โทร053-574679ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 พ.ย. 2562
     ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 พ.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา 12 มี.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.