[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.เขต 35
Paperless Office พ.ศ. 2562  
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด (ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการ) รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ที่ https://e-budget.jobobec.in.th ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้เขียน : โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 322
Bookmark and Share


 ด้วยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารมีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง   ตามรายละเอียด  ดังนี้

                   1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                       เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ    จำนวน 1 ตำแหน่ง  อัตราเงินเดือน 9,000 บาท/เดือน

วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร

              ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ   ตั้งแต่วันที่  15 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562   ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โทร053-574679ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 16 พ.ค. 2562
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา 12 มี.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.