[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.เขต 35
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ขอขอบคุณสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ได้รายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบ https://e-budget.jobobec.in.th แล้วเสร็จ ภายระยะเวลาที่กำหนด หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  


ผู้เขียน : โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
16 พ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนป่าซาง
12 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.